Velkommen til Abup Kurs

Kurs for elever, lærere og foreldre. Digitalkursene "Selvsnakk" for elever, foreldre og lærere er under utprøving i et pilotprosjekt for 5 - 7. trinn. Prøv dem gjerne ut! Om du har tilbakemelding etter utprøvingen, setter vi pris på en mail til Abup.