Leiv Einar Gabrielsen

Leiv Einar Gabrielsen

Leiv GabrielsenStilling: Forsker
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: leiv.gabrielsen@sshf.no
Telefon:

Kompetanseområde/faglig interesse:
Øko- og naturpsykologi, økoterapi, personlighetspsykologi, eksistensiell psykologi, positiv psykologi, statistikk (også i samspill med kvalitativ data). Prosjektledelse, evalueringsarbeid, formidling og veiledning

Bakgrunn:

Forsker, PhD, psykologi

Hva er jeg særlig opptatt av:

Prosjektene jeg deltar i har alle et ressurs- og mestringsbasert fokus. På ulike måter synliggjøres og løftes individets egne visjoner og drømmer frem. Økt innsikt, selvfølelse, mestringstro, kongruens og optimisme utgjør en rød tråd i min tilnærming til psykisk helsearbeid.

I tråd med rådende føringer fra blant annet positiv psykologi benytter jeg i stor grad etterprøvbare metodiske virkemidler for å dokumentere virksomheten.

Nettverk

Regionalt nettverk med flere fakultet ved Universitetet i Agder og kommunale helse- og sosialsektorer. Nasjonale og internasjonale nettverk innen teoretisk og anvendt økoterapi.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

1. Friluftsterapi for utsatt ungdom. I dette prosjektet, som jeg leder, har vi utviklet, og gjennomfører, et klinisk behandlingstilbud, Friluftsterapi, for ungdom med sammensatte psykiske helseutfordringer. Terapien foregår i sin helhet utendørs hvor naturen utgjør en terapeutisk ramme for målrettede individuelle og gruppeterapeutiske prosesser. Intervensjonen ledsages av multi-fasettert forskning som tar sikte på å belyse eventuelle effekter, individuelle prosesser, etiske utfordringer samt kostnad-nytte analyser. Friluftsterapi har egen nettside hvor du finner mer informasjon: Friluftsterapi

Jeg deltar i tillegg i flere andre helserelaterte forsknings- og evalueringsprosjekter.

 

Publikasjoner & presentasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Harper, N. J., Gabrielsen, L. E., & Carpenter, C. (in review). A cross-cultural exploration of «wild» in wilderness therapy: Canadian, Australian and Norwegian perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (in review). Unpacking the ´black box`of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research.

Sigvartsen, J. A., Gabrielsen, L. E., Abildsnes, E., Stea, T. H., Omfjord, C. S., & Rohde, G. (in review). Exploring the relationship between Physical Activity, Life Goals, and Health Related Quality of Life in High School Students: A Cross-Sectional Study. BMC Public Health.

Gabrielsen, L. E., Rommetveit, J., Føreland, J., & Olsen, I. A. (2016). Personlig utvikling i minus 20 grader. Psykisk helsearbeid på Hardangervidda – en case studie. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 13, 34-44. DOI:10.18261.

Gabrielsen, L. E., Fernee, C. R., Aasen, G. O., & Eskedal, L. T. (2016). Why randomized trials are challenging within adventure therapy research: Lessons learned in Norway. Journal of Experiential Education (39)1, 5-14. DOI: 10.1177/1053825915607535.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2015). Therapy in the open air. Introducing wilderness therapy to the adolescent mental health services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist, 2, e14. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e14.

Gabrielsen, L. E. & Ulland, D. (2015). Mening og meningsdannelse i en kulturell kontekst. In D. Ulland, A. B. Thorød, & E. Ulland (Red.). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger (pp. 82-92). Universitetsforlaget: Oslo.

Hasund, I. K., Gabrielsen, L. E., & Kerlefsen, R. (2015). Kick-off – en ny start i et ungt liv. Evaluering av Kickoffleirene. Rapport, Sørlandet Sykehus.

Olsen, I. A. & Gabrielsen, L. E. (2015). Fremtidsrettet dialog brukt i organisasjonsutvikling av en døgnpost i psykisk helsevern – fra samarbeidsutfordringer til teamarbeid. Rapport, Sørlandet Sykehus/upublisert artikkel.

Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen – friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358-367.

Gabrielsen, L. E., Watten, R. G., & Ulleberg, P. (2013). Differences on Adolescent Life Goal Profile Scale in a clinical and non-clinical sample. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 17, 244-252.

Gabrielsen, L. E. (2012). Life goals and meaning in adolescence: General and clinical perspectives. PhD dissertation. Department of psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Gabrielsen, L. E., Ulleberg, P., & Watten, R. G. (2012). The Adolescent Life Goal Profile Scale: Development of a new scale for measurements of life goals among young people. Journal of Happiness Studies, 13, 1053-1072.

Gabrielsen, L. E. (2012). Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 9, 373-374.

Gabrielsen, L. E. (2007). Psykisk helsearbeid – betraktninger fra en filosof. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 4, 407-409.

Gabrielsen, L. E. & Watten, R. G. (2009). Meningsbærende tilstander og deres relevans for forståelsen av det gode liv. Journal of the Norwegian Psychological Association, 49, 731-739.

Gabrielsen, L. E. (2004). Meningsbærende tilstander – en personlighetspsykologisk tilnærming til opplevelsen av sammenhenger og subjektivt velvære. Post-graduate thesis in psychology, Norwegian University of Science and Technology.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar