Liv Mari Høgseth

Liv Mari Høgseth

Liv Mari Høgseth

Stilling: Enhetsleder

Enhet: Ungdomsklinikken, Arendal

Kontakt: Epost: liv.mari.hogseth@sshf.no, telefon: 952 30 839

Kompetanseområde/faglig interesse:

Barnevernspedagog, med videreutdanning i SPREP, barn av psykisk syke foreldre samt Motiverende intervju

Bakgrunn:

Kommer fra Barnevernet, BUFETAT, før jeg ble ansatt ved Ungdomsklinkken. Har før dette arbeidet ved Statens Senter i Oslo samt DPS Bjorbekk.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Hvordan arbeide med å skape trygghet, bygge relasjon og bidra til følelseregulering som gir mening i traumebehandling. Dette er svært viktig i møte med ungdommer og deres familier i akutte krise. Felles fokus på å arbeide med seg selv som verktøy. Felles fokus på å stressregulere og forstå følelsene bak atferden.

[tabby title=»Publikasjoner & presentasjoner»]

Artikkel fra RVTS Sør – Opplæring endrer praksis

[tabbyending]

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar