Mot i psykisk helsearbeid

Mot i psykisk helsearbeid

Kjære Abup-venner!

Med denne utgaven av Abup magasinet ønsker vi å slå flere fluer i en smekk. For det første er mars-temaet: «Familie, søsken, erfarings- og brukerperspektiv». Derfor ønsker vi å la flest mulige bruker- og erfaringsstemmer komme til uttrykk gjennom blogg, innlegg, intervju etc. Hva koster det av smerte, belastning, ofre og kjærlighet å stå rundt den lidende, det mennesket som bærer den tyngste smerten? Hvordan er det å være søsteren til hun på 15 år som holder hele familien og hele hjelpeapparatet i et angstfylt jerngrep med sin livstruende spiseforstyrrelse – over år? Hva skjer med skyldfølelsen til foreldre som i perioder «mister» sitt barn inn i rusen og kanskje psykosens helvete og som ikke vet om barnet lever neste dag?

Abup magasinet/abup.no ønsker å hedre alle stemmer som her og andre steder kommer til uttrykk. Disse stemmene er helt nødvendige for å forstå kompleksiteten i den virkelighet som er vår alles. Vitenskapelige funn, terapeutiske erfaringer etc., er i beste fall ufullstendige uten den viten slike erfarings- og brukerstemmer gir oss!

Innhold Abup magasinet mars 2015

Dette året feirer vi også 10 års jubileum for Nesten Helg «landets eneste sykehustalkshow». Vi har avviklet ca 60 live-forestillinger i løpet av disse årene. Det startet som en uskyldig spøk i foajeen på Abup, poliklinikken i Kristiansand. De siste årene har vi hatt et trofast publikum på 150-300 mennesker på Kick scene i sentrum av Kristiansand. Vi har vært innom «alt» fra spisefor- styrrelser, selvmord, selvskading, seksualitet, mobbing etc. (se for øvrig egen omtale av Nesten Helg på side 26).

Fra første stund har erfarings- og brukerstemmer vært et helt sentralt innslag i talkshowet. Etter min mening ville Nesten Helg for lengst vært avviklet uten den friskhet og nerve dette har tilført. Vi skal heller ikke glemme det kunstneriske løftet disse showene har fått med utallige musikere, skuespillere etc fra Sørlandet som har bidratt.

Jubileumsshowet den 11. mars vil være nettopp en slik manifestasjon av mot, kraft og ukuelig livsvilje. Vi vil da møte den sårbare og sterke Tina Øvland, som med sin lange kamp mot herjinger i egen kropp og sinn snakker om sitt liv og sin sterke bok «Solen som sluttet å skinne». Hun har med seg sin behandler de siste årene, psykiater Heidi Ranvik Jensen. Dere vil også få møte den flotte LPP-representanten Borghild Spiten Mathisen som på vegne av seg selv og svært mange pårørende snakker om sorg, smerte og livsvilje i det å stå rundt svært syke og potensielt døende mennesker.

Kjære Abup-venner. La styrken, kraften, livsviljen og motet fra alle disse stemmene inspirere dere til et liv i verdighet og mening for dere selv, deres familier og deres medmennesker!

– Karl Erik Karlsen

 

Les Magasinet her: Abup magasinet 

Pdf versjon her: Mot i psykisk helsearbeid 10 år med erfaring

Relaterte innlegg
Gro Anita Poulsen

Legg igjen en kommentar