Familieterapi

Familiesamtaler

I en familiesamtale er fokuset rettet mot samspillet rundt og med barnet/ungdommen. Man er opptatt av at en viktig del av hjelpen kan eller bør hentes fra de som har mest med barnet å gjøre i hverdagen.

Vi tror at familie og nettverk sammen er den viktigste hjelpen for barn og unge. Når et barn/ungdom har problemer tenker man at en viktig del av hjelpen kan eller bør hentes fra de nærmeste pårørende og nettverket. Nettverket kan være familie, skole, fritidsaktiviteter eller lignende. I samtalene kan vi møte hele eller deler av familien sammen. Noen familier kommer til flere samtaler over lengre tid, andre til få samtaler.

Intensivdager

Noen familier får tilbud om intensivdager hos oss. Det vil si at familien møter her til 2-3 fulle dager. Dagene planlegges i tett samarbeid med familien. Vi er opptatt av at flest mulig i familien skal være med og delta i proesessene, og vi er opptatt av hver stemme. Det lages en timeplan for dagene i samarbeid med familien hvor også nettverket involveres, både det private og det offentlige. Barna får undervisning gjennom SMI-skolen eller fortsetter på hjemmeskolen. Vi har leilighet tilgjengelig på sykehusområdet og noen familier benytter seg av dette tilbudet, andre velger å bo hjemme. Ofte får familien i lekse å gjøre noe de ikke pleier å gjøre sammen vanligvis, f.eks. spille ludo, gå på kono etc. på ettermiddagen. Dette tar vi opp igjen i samtaler neste dag.

I familieterapi er vi opptatt av refleksjon, det vil si at terapeutens egne tanker, følelser og meninger blir delt med familien og samarbeidspartnere i samtalen. Det bærende er håpet og de positive endringene, vi ønsker å hjelpe til en bedre fungering. Fokuset i samtalene er både på fortid, nåtid og fremtid.

Parterapi

I Kristiansand tilbyr vi også behandling til voksne par/foreldre. Målgruppen er foreldre (med barn under 18 år) som strever med ulike former og grader av psykisk uhelse og som antas å være belastende for barna. Herunder også kriser, konflikter mellom par/foreldre og konflikter mellom foreldre og barn. Vi vet at det kan være til stor hjelp for barna om de voksne får det bedre, derfor tenker vi at dette er en viktig innsats også i forhold til barna.

Vi tenker at alle påvirker alle og vi er opptatt av folks historier. Hvordan dere lever sammen, hvordan dere kan leve bedre sammen. Av og til kan problemene være utløset av at en i familien har en psykisk lidelse, og denne påvirker alle.

Vi arbeider blant annet med tilknytningsvansker, samspillsvansker, atferdsvansker, kriser og sorgreaksjoner, vold i nære relasjoner. Vår metodiske tilnærming er preget av mestring, endring, løsning og ressursorientering.
Som oftest vil dere alltid møte to behandlingere, gjerne en av hvert kjønn.

Familieskolen

Familieskolen er et gruppetilbud til familier som har barn i grunnskolealder som har vansker som viser seg på flere områder (f.eks i familien, på skolen og blant venner). Her kommer inntil sju familier sammen i fem timer en dag i uka, og jobber sammen med hverandre og terapeuter for å finne frem til praktiske løsninger som kan fungere i hverdagen.

Familieskolen er opprettet fordi ikke alle familier opplever at det å få en diagnose, eller det å få hjelp gjennom terapisamtaler eller medisiner, gir den hjelpen som trengs. På Familieskolen tror vi at fagkunnskap er viktig, men at det bare er en av mange viktige kunnskapskilder. Den kanskje aller viktigste kilden til kunnskap om både problemer og løsninger, er å ha levd med problemer over tid. Derfor er de foreldrene og barna som er med i gruppa, ofte de mest nyttige hjelperne for hverandre. Vi samarbeider tett med sykehusskolen (SMI-skolen).

I tillegg til at familiene møtes en dag i uka, møtes foreldrene i gruppa sammen med terapeutene to timer annenhver uke. Familieskolen har også et omfattende samarbeid med det enkelte barns skole, for å bidra til at løsninger som familien finner på Familieskolen, kan overføres til hjemmeskolen.
Familieskolen tilbys ved Familieklinikken i Arendal.

Legg igjen en kommentar