Gruppetilbud

Felles for alle gruppetilbud du får presentert her er at du må snakke med din behandler i Abup om dette kan være noe for deg.

Gruppe:Målgruppen:Når er tilbudet:Hva er tilbudet:Neste oppstart for gruppe:
BasecampUngdom (ungdomsskole og videregående skole alder) som er henvist til ABUP. Deltakerne kjennetegnes blant annet av utfordringer som sosial mistilpasning, relasjonelle vansker, nedsatt selvbilde og mestringstro, angst, depresjon.Åpen friluftsgruppe med samling hver mandag kl. 9-14. hele året (bortsett fra i skolens ferier)Naturopplevelser, sosialt felleskap, oppmerksomt nærvær, mestrings-opplevelser, tilpassede utfordringer, opplæring i friluftsliv, individuelle samtaler ved behov, gruppesamtaler og lunchmåltidKontinuerlig pågående gruppetilbud. Åpent for nye deltakere.
COS gruppeForesatte til barn 6-12 år som strever med relasjonen til barnet. Barnet har en eller annen form for reguleringsvanske.7 samlinger over 1,5 timer fra klokken 15.30 på mandagerUndervisning, gjennomgang av filmmateriell – fokus på samspill, oppgaver og veiledning.Oppstart 2018, avhenger av etterspørsel
2 dg Emosjonsfokusert foreldreveiledning/behandling i gruppe Foreldre eller barn som har et tilbud i ABUP og som strever med regulering av følelser, sinne, angst, tilbaketrekning etc2 dg. + intervju med foreldrepar i forkant,Undervisning/Gi foreldre et verktøy/ øvelser. Veiledning på konkrete situasjoner der foreldre og barn strever følelsesmessigDet gis tilbud fortløpende, ca 1 gruppe i måneden.
Flerfamiliegrupper for barn som har vært vitne til vold eller selv opplevd vold i hjemmet. For barn som har vært vitne til vold eller selv opplevd vold i hjemmet.15 gruppesamlinger + 4 mødre samlinger + 2 nettverkssamlingerBarnet er sammen med trygge voksne i gruppen. Arbeid med affekt bevissthet, rollespill, musikk og ulike øvelser for å kunne uttrykke seg gjennom tegning og lek.Oppstart medio påsketider. Rekruttering fortløpende.
Flerfamiliegruppe på FamilieteametBarn med komplekse traumer/barn med globale reguleringsvansker. Eks. fosterbarn. Modellen har nå integrert EFFT (Emosjonsfokusert foreldreterapi) element.Mandager kl. 13.30-15.00. (To inntak pr. år).Tiltaket organiseres med utgangspunkt i manual utarbeidet i forhold til flerfamiliegruppen for voldsutsatte barn.Oppstart gruppe 5.feb. Foreldrekurs: 1. og 2. februar.
Foreldregruppe for foreldre med barn/unge med spiseforstyrrelseForeldre til barn/unge med spiseforstyrrelse henvist ABUP.4 kvelder i året: 2 kvelder - vår, 2 kvelder høstÅpent gruppetilbud som gis parallelt med annet tilbud i ABUP.Åpen gruppe. Invitasjon sendes via saksansvarlig i ABUP.
FosterforeldreFosterforeldre/ adoptivforeldre som har barn med tilknytningsvansker i alderen 1-6 år.Onsdager kl. 13.00-15.00, 8 samlinger, + samling for barnets nettverk.Veiledning / Undervisning, Det vil i forkant være et intervju med fosterforeldre og det vil bli tatt en film som kartlegger tilknytningsmønster. Det vil bli individuell tilbake-melding på filmen i løpet av kursetNeste høst, avhenger av etterspørsel
FriluftsterapiUngdom i alderen 16-18 år som er henvist til ABUP. Deltakerne kjennetegnes av utfordringer som sosial mistilpasning, relasjonelle vansker, nedsatt selvbilde og mestringstro, angst, depresjon.Behandlingen blir gjennomført over en 3 ukers periode fordelt på 3 halve enkeltdager, 2 hele enkeltdager og en ukestur på 7 dager og 6 netter.Grupper à ca 8 ungdommer. Det legges til rette for gode opplevelser i naturen i kombinasjon med mestringsorienterte øvelser som må løses gjennom planlegging, samarbeid og kreativitet, samt individuelle og gruppebaserte terapeutiske prosesser.Neste gruppe forsommer 2018. Terapeutene følger opp ungdommene i forkant av gruppen og i etterkant ved behov. Det blir forhåpentligvis ny gruppe hvert halvår fremover.
Kick off gruppen v / BlåkorsUngdom 14-18 år som har foreldre som sliter eller sliter selv.Annenhver onsdag 17.00-19.00Ungdomsgruppe med tema og sosialt samvær. Temaene bestemmer av ungdommene selv.Pågår i Blåkors, samarbeid med ABUP
MestringsgruppeUngdom 16-18 år med vansker med følelsesregulering4 ganger i året fordelt 2 ganger på vår og 2 ganger på høst. I tillegg er det tilbud om foreldresamlinger 2 ganger pr. kurs.8 samlinger over 1,5 timer på onsdager klokken 14.00. Foreldresamlinger er på kveldstid kl. 17.30-19.00.
RISK flerfamiliegruppe for endgame med angstGruppetilbud for ungdom med angstlidelse, sammen med foreldre, i aldersgruppe 12/13-18 år.Vår/høstEksponering med responsprevensjonOppstart sept./okt og jan/febr.
SMIL – styrket mestring i livetUngdomskoleelever10 samlinger, 1 gang pr ukeBarn- unge som pårørendeFørsamtaler fra uke 48. Oppstart januar til april.
TIK – Tuning In To KidsEn foreldreveiledningsgruppe for foreldre med barn i aldersspekteret 4 – 6 år. TIK har fokus på at omsorgspersoner skal få større forståelse og hjelpe barnet utvikle god emosjonell kompetanse.Tuning in to Kids (TIK) er et veiledningsprogram for omsorgspersoner med barn i alderen 4- 6 år. Neste gruppe starter opp 9. februar kl 10.00 – 12.00