Hva skjer når du er blitt gitt tilbud om oppfølging ved Abup?

Tildeling av behandler

Vi har egne interne møter hvor vi kort drøfter dine vansker, hva som kreves av oppfølging med take på at du/dere skal få en bedre hverdag, og hvem som skal ha ansvar for din/deres oppfølging. Den som gis saksansvar sender ut brev eller ringer og gir informasjon om når du/dere skal komme til time og vi går da i gang med utredning og behandling. Når det er bestemt at du skal få et tilbud på Abup diskuterer vi hvem av terapeutene som skal ha ansvar for å møte dere på Abup.

På Abup jobber det veldig mange ulike yrkesgrupper; psykologer, leger, sosionomer, pedagoger og andre. Alle ansatte er spesieltudannet innen terapi, og vil kunne gi et fullverdig tilbud i oppfølgingen.

Første time

Til første time møter du på den enheten/kontoret du har fått time, ofte sammen med mamma og/eller pappa eller andre nære voksne. Når du kommer inn til oss på Abup blir du møtt av en sekretær i resepsjonen vår. Det er fint om du går bort til sekretæren og sier hvem du er så vi kan registrere at du har kommet til time i datasystemet vårt. Når du har gjort dette kan du sette deg på venterommet og forsyne deg med kaffe/te/vann. Så kommer en av terapeutene og henter deg når du er klar til samtale. Dere går sammen til hans/hennes kontor eller et eget samtalerom. Her vil du/dere få fortelle hva dere opplever som problemet og hva dere trenger hjelp til, og sammen vil dere legge en plan fremover. I tillegg vil dere få en generell informasjon om hvordan vi kan følge deg/dere opp fremover.

Utredning

Utredning er det arbeidet vi gjør sammen med deg/dere hvor vi forsøker å forstå hva problemet ditt kan være og hva som kan ha bidratt til å utløse dine problemer. Dersom vi kan forstå hva som påvirker at du har det vanskelig så kan vi kanskje lettere finne ut hvordan vi kan redusere eller løse dine tanker.

Utredning handler altså om å forsøke å forstå. I dette arbeidet er samtale mellom deg/dere og en terapeut veldig viktig. I tillegg til samtaler bruker vi noen ganger ulike kartleggingsverktøy (spørreskjema/tester) som kan være nyttige og hjelpe oss til å forstå – og finne løsninger på dine/deres vansker.

Mot slutten av utredningen skal vi sette en diagnose på dine problemer.

Diagnose

Diagnose er ordet vi velger for å beskrive dine problemer eller symptomer. Det vil si hvordan viser problemet seg for deg og for andre.

Diagnosene sier ikke noe om hvordan du har det, men mer hvordan du viser dine vansker.

Noen ganger kan diagnosen hjelpe oss til å finne noe mer ut av hvordan vi kan hjelpe deg og ikke minst hvordan vi kan bidra til å øke andres forståelse av deg og din situasjon. Andre ganger hjelper diagnosen oss lite i forhold til å finne løsninger på dine vansker og vi må da jobbe på en litt annen måte for å redusere dine problemer.

En diagnose kan være et uttrykk for at:

 • Du kjenner deg ofte redd
 • Du er redd for spesielle ting
 • Du har store vansker med å sove
 • Du opplever ofte mareritt
 • Du kjenner deg veldig sint
 • Du ødelegger ting eller du kan slå andre i sinne
 • Du kjenner deg ofte trist
 • Du gråter ofte
 • Du orker ikke å stå opp om morgenen
 • Du har lyst til å skade deg selv
 • Du skader deg selv
 • Du har selvmordstanker/selvmordsplaner
 • Du hører stemmer som skremmer deg
 • Du tør ikke spise
 • Du spiser og kaster opp igjen
 • Du plages av ufrivillige bevegelser
 • Du er veldig urolig
 • Du har store vansker med å konsentrere deg
 • Du må gjøre ting på bestemte måter om og om igjen
 • Du plages av skremmende bilder fra tidligere hendelser

Behandling

Det vanligste er at vi snakker sammen, enten alene med barnet/ungdommen eller sammen med foreldre og søsken. I samtalene prøver vi sammen med deg/dere å finne ut av hva som er vanskelig og hva det er som gjør at det er vanskelig. Vi prøver deretter å finne ut hva som skal til for at du skal få det bedre og jobber så for å komme dit du ønsker. Oppgaven vår er å hjelpe, utrede og behandle, i samarbeid med primære omsorgspersoner og førstelinjetjeneste. Vi har ganske mange verktøy og arbeidsmetoder som vi benytter. Noen trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som hjelpe mot triste og tunge tanker. Noen ganger anbefaler vi innleggelse på Ungdomsklinikken eller gir tilbud om intensivt familiearbeid.

Vi har noen gruppetilbud på ettermiddagen.

Hvor lenge skal jeg ha kontakt med Abup?

Det er veldig forskjellig hvor lenge en trenger å ha kontakt med Abup, men det vil terapeuten din kunne si noe om når det gjelder deres kontakt. Noen har kontakt hver uke, andre har kontakt hver 3. uke, så det varierer.

Familieenheten og Poliklinikken har åpningstid fra kl. 08.00 til 15.30 hver dag, så det er i dette tidspunktet timene settes opp. Når kontakten med dere avsluttes sender Abup en epikrise (en oppsummering av det som har skjedd) tilbake til den som sendte henvisning og med kopi hjem til deg/dere. Hvis du ikke får denne må du ringe og si fra.

Legg igjen en kommentar