Innleggelse

Ungdomsklinikken er sykehusets akuttpost for ungdom. Her innlegges ungdom som strever med psykiske vansker og der man tenker seg at det er nyttig med sykehusopphold. Vi har seks sengeplasser. Du har rett til å ha foreldre/foresatte tilstede under innleggelse. Varigheten på oppholdet ved Ungdomsklinikken varierer for hver enkelt ungdom. Her jobber leger, psykologer og miljøterapeuter.

Vi jobber i team og hver enkelt ungdom får tildelt eget team. I samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte jobber vi for at du skal få den hjelp som er planlagt for deg ved denne innleggelser.

Hva består behandlingen ved Ungdomsklinikken av?

Alle ungdommer får en behandlingsplan når de er innlagt ved Ungdomsklinikken. Det er viktig for oss at ungdommene selv er med i utarbeidelsen av denne. Innholdet i behandlingsplanen varierer avhengig av hvilke vansker som fremkommer. Behandlingen består ofte av stabilisering i akutte kriser i form av eksempelvis miljøterapi, samtaler med lege/psykolog, familiesamtaler og lignende. Vi vektlegger også samarbeid med andre behandlere og andre involverte samarbeidspartnere. Videre er vi opptatt av forberedelse til utskrivelse og plan for oppfølging i tiden etter utskrivelse. Individuelle variasjoner kan forekomme. Det er tre personalskift i løpet av dagen. Første personal kommer kl. 08.00, neste kl. 15.00 og de som skal være her om natten kommer kl. 22.30. Ved dag- og kveldsskift vil du få tildelt en kontaktperson å forholde deg til. Din kontaktperson vil legge til rette for at du får den hjelpen som er planlagt for deg. Leger og psykologer jobber på dagtid mandag til fredag.

Finnes det ulike aktiviteter å foreta seg?

På Ungdomsklinikken har vi hobbyrom med muligheter for eksemplevis tegning og maling. Vi har også et rom med mulighet for spill som biljard og bordtennis. Personalet kan ta initiativ til aktivitet, men du kan også selv undersøke mulighet for brettspill eller lignende. Vi har også en tv-stue som kan benyttes. Ellers er det av og til muligheter for turer ut av klinikken, f.eks. byturer og gåturer.

Hvordan ser en vanlig dag ut på Ungdomsklinikken?

Kl. 08.30 – 10.00 Frokost

Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj

Kl. 16.00 – 16.15 Samling/planlegging av ettermiddagen/kvelden

Kl. 16.15 Middag

Kl. 20.00 Kveldsmat

Kl. 22.30 Inn på rommet

Kl. 23.15 Ro

Les mer om oss i brosjyren vår: Velkommen til Ungdomsklinikken

Legg igjen en kommentar