Organisasjon

Strategi og handlingsplan 2014-2018

Abup møter barn og unge med svært sammensatte utfordringer, innenfor psykisk helse, rus, somatikk og omsorg. Det betyr at vi må jobbe med andre avdelinger på sykehuset, barnevern, kommuner etc. for å kunne gi et helhetlig tilbud. Vi har blant annet følgende mål:

  • Komme tidlig til med hjelp
  • Prioritering av de som trenger tjenestene mest
  • Koordinerte og samtidige tjenester for unge med behov for omfattende og koordinert innsats fra barneverntjenesten og psykisk helsevern
  • Systematisk innsats inn mot lokale psykisk helse-utfordringer
  • Implementering av kunnskapsbasert praksis
  • Helhetlig organisering og likeverdige tjenester

Les hele strategiplanen her: Veien videre i Abup Strategi og handlingsplan 2014 2018

Organisasjonskart i pdf: Organisasjonskart Abup

 

Legg igjen en kommentar