Per Arne Lidbom

Per Arne Lidbom

Stilling: Forsker, Ph.D, psykologspesialist
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand, Akutt ambulant enhet, Kristiansand
Epost:
Telefon:
Kompetanseområde/faglig interesse:

Bakgrunn:

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg forsker på nettverksmøter og hva som særpreger sampillet mellom den ytre dialogen og deltagernes indre dialoger i viktige betydningsfulle sekvenser i samtalen.

Hvorfor forsker jeg på dette?

Dette er en del av et større forskningsprosjekt som fokuserer på dialogisk praksis på Agder. Som kliniker har jeg lenge vært opptatt av hva det er med samtaler / samtaleterapi som gjør at folk kjenner seg bedre. Jeg har også vært opptatt av «det relasjonelle mennesket» og hvordan viktige og betydningsfulle relasjoner kan være med på å skape en ønsket og helende effekt hos mennesker i kriser.

Med min forskning opplever jeg at begge disse interessene ivaretatt ved fokuset på nettverksmøter og viktige, betydningsfulle sekvenser.

Med denne forskningen håper jeg å få kunnskap og innsikt i prosesser som har betydning for klinisk praksis og som på den måten kan anvendes både i videre foskning og i klinikk.

Nettverk

Regionalt nettverk med klinikere og fakultetet for idrett og helse på Universitetet i Agder. Nasjonal og internasjonalt nettverk innen dialogisk praksis.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Lidbom, P.A., Bøe, T.D., Kristoffersen, K., Ulland, D., Seikkula, J. (Publiseres juni 2014). A Qualitative study of a network meeting; Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant and meaningful moments. The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy.

 

Bøe, T.D., Lidbom, P.A., Kristoffersen, K., Ulland, D., Seikkula, J. (2013). Change: An ongoing ethical event. Levinas, Bakhtin and the dialogical dynamics of change in mental health. The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (18 – 31)

Relaterte innlegg