Angst

Angst er ganske vanlig i barne- og ungdomsårene. Omtrent 1 av 5 opplever angst som et problem i løpet av oppveksten. Noen utvikler angst allerede i tidlig førskolealder. Barnets modenhetsnivå bestemmer hvordan man skal oppfatte skillet mellom normal frykt og angst som en lidelse. Felles for personer med angst er en vedvarende og grunnleggende frykt eller bekymring i situasjoner der de fleste ikke ville følt seg truet. Angst kan ha mange årssaker og kan vise seg på ulike vis. Ofte har en følelser av uro eller engstelse, problemer med å konsentrere seg, følelse av anspenthet og skvettenhet, forventning om det verste, irritabilitet, rastløshet, at man konstant er på utkikk etter fare, samt følelse av at hjernen er «helt tom». Har man angst han man ofte også ulike fysiske reaksjoner. Derfor er det mange som går til lege hvor en kan tro det er noe annet før angsten oppdages. 
 • Posttraumatisk stresslidelse 10. april , 2017

  Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens ...

  Les mer
 • Fobier 10. april , 2017

  Fobier er irrasjonel og intens frykt for bestemte situasjoner, gjenstander eller aktiviteter som man for enhver pris ønsker å unngå. Det er vanlig å dele inn fobier i 3 hovedtyper. Ved sosial fobi er man ...

  Les mer
 • RISK - God hjelp for 3. september , 2019

  Under Arendalsuka forteller far og datter om sine positive erfaringer med å delta i flerfamiliegrupper for angstlidelser som er utviklet ved ABUP (RISK). Gjennom intensiv eksponering og høy grad av foreldre- og skoleinvolvering ble Ingeborg ...

  Les mer
 • Tvangstanker og ritualer - samtaler 10. april , 2017

  OCD – Obsessive Compulsive Disorder – er en mangfoldig psykisk helselidelse som ofte opptrer sammen med andre lidelser. I denne filmen forteller Vilde, Fredrik og Katrine om sine ulike angstproblemer, tvangstanker – og ofte meningsløse ...

  Les mer