Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av karakteristisk, repeterende atferd. Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill er de mest fremtredende trekkene blant dem som har normale intellektuelle evner.Hvor alvorlige symptomene er og hvor mye det påvirker funksjonsevnen, varierer sterkt fra person til person. Noen har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.  Den store variasjonen gjør at det er mer riktig å kalle autisme for autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser, der spekteret består av 5–6 undergrupper. De vanligste undergruppene er barneautisme og Aspergers syndrom. Vanskene starter som regel i tidlig småbarnsalder.
  • Symptomer og tegn på autisme 13. april , 2017

    Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet reagerer mindre på andre mennesker, også på dem selv. Det mest fremtredende kjennemerket på autisme er reduserte sosiale ferdigheter. Barnet ...

    Les mer
  • Avlastning 13. april , 2017

    Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for et barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til avlastning. Formålet er gi hvilke, ferie og fritid. Avlastning skal tilpasses familiens behov, og kan eksemplevis være i hjemmet, ...

    Les mer