Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske vansker som kjennetegnes av betydelige svingninger i sinnsstemning, energinivå og væremåte.

En person som har en bipolar lidelse, kan pendle fra dyp nedstemthet og passivitet til oppstemthet og høyt aktivitetsnivå. Bipolar betyr to poler. Dette i motsetning til unipolar stemningslidelse, som kjennetegnes av tilbakevendende depresjoner uten perioder med oppstemthet imellom.

Det er ulike faser eller tilstander ved bipolar lidelse. De oppstemte fasene kalles hypomanier og/eller manier og depresjonsperiodene graderes i alvorlighet. Mellom de ulike fasene har personen ofte stemningsstabile faser av kortere eller lengre varighet. Det er betydelige individuelle variasjoner i alvorlighetsgrad, varighet av episoder og type av episoder fra person til person. Noen har flere manier, andre flere depresjoner. Lengden på de stemningsstabile fasene varierer også fra person til person.

Bipolar lidelse gjør at humøret ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever.

Bipolar betyr «to poler» og disse to polene står for mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).
Generelt om bipolar lidelse

I perioder kan du ha blandede symptomer med både depresjon og mani. Du kan også oppleve perioder hvor humøret ditt er stabilt og normalt og slike perioder kan vare i uker, måneder og år.

Vanligvis inntrer bipolar lidelse i ung alder, oftest sent i tenårene, men sykdommen kan også bryte ut før tenårene og i voksen alder. I prinsippet er kjennetegn på mani og depresjon like hos barn, ungdom og voksne, men symptomene utvikler seg forskjellig fra person til person.
Noe som er vanskelig med sykdommen, er at en del av symptomene du har i begynnelsen, oppleves som positive. Hypomani gir økt glede, selvfølelse, energi, og kreativitet. Hverdagen din blir mer produktiv og du blir mer engasjert i aktiviteter. I tillegg kan du bli lettere irritert. Veldig få søker hjelp i startfasen av sykdommen, spesielt ved hypomani. Etter hvert som stemningsleiet øker, kan det komme ut av kontroll. Irritasjon kan gå over til aggresjon og oppførselen din kan utgjøre en fare for deg selv og andre.
Bipolar lidelse kan føre til en rekke plager og gjøre deg mer sårbar enn andre:
 • Du kan kjenne på plutselige og uventede anfall med frykt eller ubehag.
 • Du kan være sårbar for årstidssvingninger.  
 • Du kan være sårbar for å benytte rusmidler og dermed utvikle et rusmiddelmisbruk.
Bipolar lidelse deles inn i to typer.
 • Bipolar lidelse type I: Personen opplever mer enn én episode av depresjon og mani. Personer med bipolar lidelse type I har ofte flere problemer og større funksjonssvikt enn personer med bipolar lidelse type II.
 • Bipolar lidelse type II: Personen opplever episoder med depresjon og hypomani. Hypomani er en mildere form for mani. Personer med hypomani opplever mange av de symptomene som ved mani, men i en mildere form.
Ukjent årsak
Årsakene til bipolar lidelse er uklare, men forskning på tvillinger tyder på at lidelsen er arvelig. Man trenger ikke bli syk selv om man har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning. Stress og lite søvn kan være en utløsende faktor.
 
Selvhjelp og egenbehandling

Hva du kan gjøre selv er avhengig av hvilken fase du er i av sykdommen. Generelt er det viktig å ta vare på seg selv i de perioder hvor du fungerer normalt. Gode rutiner i hverdagen er med på å skape en stabil fungering over tid.

Dette kan være rutiner når det gjelder:
 • Døgnrytme
 • Søvn; ikke for mye og ikke for lite
 • Matrutiner; holde regelmessige måltider
 • Rusmiddelbruk er med på å komplisere lidelsen, så det anbefales å ha et bevisst forhold til bruk av rusmidler
 • Det er viktig å holde på nødvendige daglige rutiner selv om de er tunge å gjennomføre eller oppleves som lite meningsfulle
 • Lære seg å håndtere stress/ytre belastninger er viktig lære seg
 • Følg opp legens råd om medisiner for å stabilisere sykdommen
 • Ved tegn til økende aktivitet:
  • Unngå overdreven stimulering
  • Velge beroligende aktiviteter
  • Prøv å forsinke viktige beslutninger
  • Om du tar medisiner for bipolar lidelse, fortsett å ta disse etter avtale med din lege
Tilbakefallsplan for mani og depresjon er et viktig «verktøy» for å holde seg frisk. Det kan også være viktig for familie og venner at du har en slik plan. Da vet de hva de skal/bør gjøre.
Hjelp til selvhjelp

Kilde for denne artikkelen er Helsenorge.no. 

Kjennetegn og symptomer på mani

Mani er et viktig kjennetegn ved sykdommen, som ofte starter brått og kan vare fra to uker til flere måneder.

I slike perioder kan du utsette deg for vanskelige og alvorlige situasjoner ved å:
 • involvere deg i lite gjennomtenkte forhold
 • opptre ukritisk på arbeidsplassen
 • handle masse på kreditt
 • spille på pengespill
 • sette i gang mange prosjekter samtidig
 • oppføre deg annerledes enn du vanligvis gjør
I slike perioder vil du oppleve:
 • å ha masse energi
 • ha det bedre med deg selv
 • ha et redusert behov for søvn
 • snakke raskere enn normalt
 • ha økt seksuell interesse
 • være irritabel
Symptomer på mani: 
 • Humøret ditt er overdrevent optimistisk og energisk
 • Du gjør ting du ellers ikke ville ha gjort
 • Du er urimelig irritabel (du kan skrike eller slå til andre personer)
 • Du snakker mye, slik at andre har vanskelig for å komme til orde. Tankene dine raser av sted
 • Du blir lett ukonsentrert eller distrahert
 • Du har mange og store planer og sliter med å gjøre ferdig oppgaver du vanligvis behersker
 • Du har masse energi og har vansker med å sette deg ned og slappe av, må gjøre noe hele tiden
 • Du trenger mindre søvn enn vanlig
 • Du er mer sosial enn tidligere
 • Du har et større inntak av rusmidler enn vanlig, til tider ukontrollert inntak
 
Kjennetegn og symptomer på depresjon

Et annet kjennetegn ved bipolar lidelse er depresjon. De depressive episodene varer vanligvis om lag fire måneder, sjeldent over ett år. Eldre kan ha mer langvarige depresjoner. Depressive perioder føles tunge og er problematiske, og da er det vanligere å oppsøke hjelp.

Kjennetegn på depresjon
 • Mindre interesse for ting du tidligere har satt pris på
 • Vansker med å komme i gang med aktiviteter, alt fra dagligdagse gjøremål til skole og jobb
 • Endret behov for mer eller mindre søvn er vanlig
 • Du kan også oppleve at du er trøtt på tross av mye søvn
 • Matlysten kan være redusert eller økt
I slike perioder kan du oppleve:
 • tristhet
 • skyldfølelse
 • isolasjon
 • tanker om at livet ikke er verdt å leve

Kjente symptomer kan være at:

 • Du føler lite, er pessimistisk og ser det meste i et negativt lys
 • Du kan være svært trist eller ha selvmordstanker
 • Angst er vanlig, gjerne i form av rastløshet eller panikkanfall
 • Du har mindre energi og blir raskt tiltaksløs
 • Det er vanskelig å gjennomføre skole og jobb
 • Tenkning og grubling opptar mye tid hos deg
 • Du sover mer eller mindre enn tidligere, snur døgnet
 • Matlysten er sterkere eller mindre enn vanlig
 • Du trekker deg tilbake fra familie og venner, bl.a. fordi du ikke orker å ha noen rundt deg eller ikke orker hverdagen
 • Du kutter ut trening og hobbyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om bipolar lidelse

I perioder kan du ha blandede symptomer med både depresjon og mani. Du kan også oppleve perioder hvor humøret ditt er stabilt og normalt og slike perioder kan vare i uker, måneder og år.

Vanligvis inntrer bipolar lidelse i ung alder, oftest sent i tenårene, men sykdommen kan også bryte ut før tenårene og i voksen alder. I prinsippet er kjennetegn på mani og depresjon like hos barn, ungdom og voksne, men symptomene utvikler seg forskjellig fra person til person.
Noe som er vanskelig med sykdommen, er at en del av symptomene du har i begynnelsen, oppleves som positive. Hypomani gir økt glede, selvfølelse, energi, og kreativitet. Hverdagen din blir mer produktiv og du blir mer engasjert i aktiviteter. I tillegg kan du bli lettere irritert. Veldig få søker hjelp i startfasen av sykdommen, spesielt ved hypomani. Etter hvert som stemningsleiet øker, kan det komme ut av kontroll. Irritasjon kan gå over til aggresjon og oppførselen din kan utgjøre en fare for deg selv og andre.
Bipolar lidelse kan føre til en rekke plager og gjøre deg mer sårbar enn andre:
Du kan kjenne på plutselige og uventede anfall med frykt eller ubehag.
Du kan være sårbar for årstidssvingninger.  
Du kan være sårbar for å benytte rusmidler og dermed utvikle et rusmiddelmisbruk.

Bipolar lidelse deles inn i to typer.

 • Bipolar lidelse type I: Personen opplever mer enn én episode av depresjon og mani. Personer med bipolar lidelse type I har ofte flere problemer og større funksjonssvikt enn personer med bipolar lidelse type II.
 • Bipolar lidelse type II: Personen opplever episoder med depresjon og hypomani. Hypomani er en mildere form for mani. Personer med hypomani opplever mange av de symptomene som ved mani, men i en mildere form.

Ukjent årsak

Årsakene til bipolar lidelse er uklare, men forskning på tvillinger tyder på at lidelsen er arvelig. Man trenger ikke bli syk selv om man har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning. Stress og lite søvn kan være en utløsende faktor.
 

Selvhjelp og egenbehandling

Hva du kan gjøre selv er avhengig av hvilken fase du er i av sykdommen. Generelt er det viktig å ta vare på seg selv i de perioder hvor du fungerer normalt. Gode rutiner i hverdagen er med på å skape en stabil fungering over tid.

Dette kan være rutiner når det gjelder:
 • Døgnrytme
 • Søvn; ikke for mye og ikke for lite
 • Matrutiner; holde regelmessige måltider
 • Rusmiddelbruk er med på å komplisere lidelsen, så det anbefales å ha et bevisst forhold til bruk av rusmidler
 • Det er viktig å holde på nødvendige daglige rutiner selv om de er tunge å gjennomføre eller oppleves som lite meningsfulle
 • Lære seg å håndtere stress/ytre belastninger er viktig lære seg
 • Følg opp legens råd om medisiner for å stabilisere sykdommen
 • Ved tegn til økende aktivitet:
  • Unngå overdreven stimulering
  • Velge beroligende aktiviteter
  • Prøv å forsinke viktige beslutninger
  • Om du tar medisiner for bipolar lidelse, fortsett å ta disse etter avtale med din lege
Tilbakefallsplan for mani og depresjon er et viktig «verktøy» for å holde seg frisk. Det kan også være viktig for familie og venner at du har en slik plan. Da vet de hva de skal/bør gjøre.

Hjelp til selvhjelp

Kilde for denne artikkelen er Helsenorge.no. 

Kjennetegn og symptomer på mani

Mani er et viktig kjennetegn ved sykdommen, som ofte starter brått og kan vare fra to uker til flere måneder.

I slike perioder kan du utsette deg for vanskelige og alvorlige situasjoner ved å:
 • involvere deg i lite gjennomtenkte forhold
 • opptre ukritisk på arbeidsplassen
 • handle masse på kreditt
 • spille på pengespill
 • sette i gang mange prosjekter samtidig
 • oppføre deg annerledes enn du vanligvis gjør
I slike perioder vil du oppleve:
 • å ha masse energi
 • ha det bedre med deg selv
 • ha et redusert behov for søvn
 • snakke raskere enn normalt
 • ha økt seksuell interesse
 • være irritabel
Symptomer på mani: 
 • Humøret ditt er overdrevent optimistisk og energisk
 • Du gjør ting du ellers ikke ville ha gjort
 • Du er urimelig irritabel (du kan skrike eller slå til andre personer)
 • Du snakker mye, slik at andre har vanskelig for å komme til orde. Tankene dine raser av sted
 • Du blir lett ukonsentrert eller distrahert
 • Du har mange og store planer og sliter med å gjøre ferdig oppgaver du vanligvis behersker
 • Du har masse energi og har vansker med å sette deg ned og slappe av, må gjøre noe hele tiden
 • Du trenger mindre søvn enn vanlig
 • Du er mer sosial enn tidligere
 • Du har et større inntak av rusmidler enn vanlig, til tider ukontrollert inntak
 

Kjennetegn og symptomer på depresjon

Et annet kjennetegn ved bipolar lidelse er depresjon. De depressive episodene varer vanligvis om lag fire måneder, sjeldent over ett år. Eldre kan ha mer langvarige depresjoner. Depressive perioder føles tunge og er problematiske, og da er det vanligere å oppsøke hjelp.

Kjennetegn på depresjon
 • Mindre interesse for ting du tidligere har satt pris på
 • Vansker med å komme i gang med aktiviteter, alt fra dagligdagse gjøremål til skole og jobb
 • Endret behov for mer eller mindre søvn er vanlig
 • Du kan også oppleve at du er trøtt på tross av mye søvn
 • Matlysten kan være redusert eller økt
I slike perioder kan du oppleve:
 • tristhet
 • skyldfølelse
 • isolasjon
 • tanker om at livet ikke er verdt å leve

Kjente symptomer kan være at:

 • Du føler lite, er pessimistisk og ser det meste i et negativt lys
 • Du kan være svært trist eller ha selvmordstanker
 • Angst er vanlig, gjerne i form av rastløshet eller panikkanfall
 • Du har mindre energi og blir raskt tiltaksløs
 • Det er vanskelig å gjennomføre skole og jobb
 • Tenkning og grubling opptar mye tid hos deg
 • Du sover mer eller mindre enn tidligere, snur døgnet
 • Matlysten er sterkere eller mindre enn vanlig
 • Du trekker deg tilbake fra familie og venner, bl.a. fordi du ikke orker å ha noen rundt deg eller ikke orker hverdagen
 • Du kutter ut trening og hobbyer
Legg igjen en kommentar