Depresjon

Depresjon er ganske vanlig i barne- og ungdomsårene. Depresjon er en psykisk lidelse kjennetegnet ved sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon gir kroppslige symptomer, som smerter og utmattelse, og psykiske symptomer, som negativ tenkning og følelse av håpløshet, men også søvnvansker og frustrasjon/sinne. De fleste depresjoner varer en begrenset tidsperiode og omtales derfor som depressiv episode. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angstproblemer.

 

 

 

 

 

Depresjon viser seg ofte i grunnskolealder og enda flere opplever det i ungdomsårene. 

Omtrent 1 av 6 opplever å slite med depresjon før de fyller 18 år.

Depresjon kan oppstå som følge av ubehagelige og/eller overveldende opplevelser, 

ofte er dette hendelser som strekker seg ut i tid eller er gjentagende. 

Andre ganger er årsaken vanskeligere å finne ut. 

Når en en deprimert, kan en oppleve følelser som tristhet, selvbebreidelse og skyldfølelse, mindre interesse og glede over ting. 

En kan også oppleve tretthet og mangel på energi, rastløshet eller passivitet, nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg, søvnløshet eller økt søvnbehov, stort vekttap eller vektøkning. 

Noen får også tilbakevendende tanker om døden. 

 

Camillas historie:

Dikt om livserfaring – To dikt av «Regnbuepiken»

abup bloggen

Les hele diktet på abup bloggen

abup bloggen

Les hele diktet på abup bloggen

BEHANDLING AV DEPRESJON

Se psykolog Mariann Stadler og fastlege Odd Tjøstvedt fortelle om hvordan voksne behandles for lettere depresjoner: