Ensomhet

Blant ungdom og unge voksne (16-24 år) opplever nesten fire av ti ensomhet, ifølge tall fra SSB. Ensomhetsbegrepet tillegges forskjellig betydning, alt etter hvilken synsvinkel man anlegger. I psykologiens verden er det vanlig å legge mest vekt på ensomhet og ensomhetens motstykke til fellesskap som betingelse for helse, trivsel og sosial funksjon. Å ha et godt og velfungerende sosialt nettverk vet vi har en positiv effekt på god fysisk og psykisk helse og generell trivsel i eget liv.

Men selv et tilsynelatende godt nettverk er ingen garanti for ikke å oppleve ensomhet, fordi ensomhet er en subjektiv følelse. Det går an å være ensom i en tallrik familie der du for eksempel har med deg en historie med gjentatte krenkelser fra en eller flere familiemedlemmer. Det går an å være ensom i en sosial sammenheng som er definert av andre som vellykket og velfungerende fordi fraværet av kontakt og tilhørighet ikke oppleves av den enkelte.

Mange barn og unge trenger hjelp for å komme ut av ensomheten. De trenger hjelp til finne frem til ressursene i seg selv slik at de kan våge å tre frem sammen med andre. For noen er denne veien en meget krevende prosess fordi tidlige erfaringer gjør at de har mistet troen på seg selv og andre. Men det er nettopp da de trenger noen gode erfaringer der voksne tilrettelegger for samspillsuksesser. Samtidig vet vi at vi slettes ikke alltid lykkes , uansett hvor godt opplegg, terapi og programmer vi iverksetter. Men uansett så trenger barnet/ ungdom en voksen som ikke slipper taket. Det gjør noen ganger vondt å skulle komme ut av ensomheten- det er en del av øvelsen. Det er tungt å stå opp av senga om morgenen når en har snudd døgnet på hodet og blir hjemme i stedet for å gå på skolen, det kan være oppleves vanskelig å komme inn i samtalen og leken. Det er en del av livets realiteter som barn og unge som strever med ensomhet må forholde seg til. Vi som voksne kan gjøre det utfordrende enklere ved å tilrettelegge på best mulig måte, og vise i handling og ord at vi er anerkjennende tilstede.

Legg igjen en kommentar