Mobbing

Det er uendelig vondt og ensomt å bli utsatt for mobbing. Så vondt at det for mange er vanskelig å snakke om. Ca 40 000 - 60 000 barn i Norge er utsatt for mobbing hver eneste uke. Mobbing skjer på alle arenaer og gjennom ulike kanaler. Ca halvparten av de berørte barna forteller ikke til noen at de blir utsatt for mobbing En studie fra Folkehelseinstituttet viser at mobbing er viktige risikofaktorer for psykiske vansker blant barn. Undersøkelser viser i tillegg at det å oppleve mobbing ofte kan utløse angst, depresjon og selvmordstanker hos de det gjelder. Tidlig innsats er svært viktig for å forhindre at disse tankene og symptomene får utvikle seg.
 • De voksne har hovedansvaret 10. april , 2017

  Det er de voksne som har hovedansvar: både foreldre, ansatte i barnehage og i skolen. Det handler om å ta barn og unges subjektive opplevelse på ...

  Les mer
 • Voksne som mobber 10. april , 2017

  Når barn mobber barn er det de voksne som er hovedansvarlige for å ta tak i å få stoppet mobbingen. Det er de som skal ...

  Les mer
 • Mobbing er ikke kult altså 11. august , 2017

  Sakte skritt etter veien, stille som jeg kan klare Kommer noen etter meg i dag, eller er jeg alene ? Vil jeg klare å komme meg til skolen uten å få juling ? Hvorfor griper ...

  Les mer
 • Du får ikke være med 17. februar , 2016

  Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek Av: Anne Helgeland, seniorforsker og familieterapeut ved Sørlandet sykehus (2016). Med utgangspunkt i et av de kvalitative delstudiene i forskningsprosjektet ”Hele barnet – hele løpet”1 settes ...

  Les mer
 • Mobbing - et "evig" tema 19. mai , 2016

  Andreas Eidem og Kristine Aasen fra snakkommobbing.no er gjester i Helsestudio1. ...

  Les mer
 • Mobbing i barnehagen 28. februar , 2016

  Samtale med professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, om mobbing også i barnehagen. Ny forskningsrapport om dette. ...

  Les mer
 • Kunsten å møte en bjørn 10. april , 2017

  ”Kunsten å møte en bjørn” av Camilla Otterlei. Boken handler om Alf som møter en ny gutt i barnehagen. Den nye gutten er stor, brunhåret ...

  Les mer
 • Mobbeboka 10. april , 2017

  Unicef´s Kristin Oudmayer har skrevet flere bøker om mobbing, sist ”Mobbeboka” (utgitt 2017) som inneholder mange historier av ungdom som har vært utsatt for mobbing ...

  Les mer
 • De voksne så liksom bare 10. april , 2017

  Prosjekt ”De voksne så liksom bare forbi”. Dialog og samarbeid i arbeid mot mobbing i barnehagen. Prosjektet er en videreførelse av ”Hele barnet – hele løpet” og er et samarbeid mellom Abup, Universitet i Agder ...

  Les mer
 • Snakk om mobbing.no 10. april , 2017

  Samarbeid med Blå Kors: snakkommobbing.no. Ansatt fra Abup deltar i referanse- og veiledningsgruppe. I tillegg er en ansatt forsker fra ABup engasjert i forhold til en kvalitativ analyse av et utvalg av chattene i perioden ...

  Les mer