• Til ungdom 30. januar , 2017

  Hvis du selv er ung og strever med tanker eller opplevelser om seksualitet, kan du lese videre på Ung.no Hvis du har tanker og/eller erfaringer som handler om å begå seksuelle grenseoverskridelser, ...

  Les mer
 • Hva er TVERS? 30. januar , 2017

  TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien. Teamet er satt sammen av ...

  Les mer
 • Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om 6. juni , 2018

  Tverretatlig Utredningsteam er et samarbeid mellom flere etater. Sørlandet sykehus HF – ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) Sørlandet sykehus HF – Barnesenteret (somatisk avdeling). Bufetat – Agder barne- og familiesenter. Kommunalt barnevern Innhold i utredningen: Utredningsteamet har som ...

  Les mer