Selvskading

Selvskading er når du skader deg selv med vilje.

Det er mange grunner til selvskading,
men ofte handler det om prøve å flytte smerte eller regulere følelser
som tristhet, opplevelse av kaos, angst eller sinne.
Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading,
men det kan skje på mange andre måter.
Alvorlighetsgraden og intensiteten varierer fra person til person.
En som selvskader gjør det ofte for å mestre og overleve en sterk følelsesmessig smerte.
Men også for den som påfører seg selv skader, kan det være vanskelig å forstå hvorfor man gjør det.
Dersom du skader deg selv, eller tenker på å gjøre det,
kan du snakke med en du stoler på eller du kan få hjelp fra lege og annet helsepersonell.
Snakk med en noen du stoler på
Kontakt helsesøster på skolen, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din.
Disse vil kunne henvise videre til behandling ved Barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk (ABUP) eller Distrikspsykistrisk senter (DPS).
(Kilde: Helsenorge.no)

 

abup bloggen

Les mer på abup.no

 

 

ung.no

Les mer på ung.no

 

 

Skjermbilde 2015-05-21 kl. 22.04.46

Les mer på Psykiskhelse.no

Skjermbilde 2015-05-21 kl. 22.06.27

Les mer hos regjeringen.no

 

abup bloggen

Les mer på abup.no

 

abup bloggen

Les mer på abup.no

 

 

Finn andre med erfaring:

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord - LFSS