Tourettes syndrom
Tics er muskelsammentrekninger som produserer faste, ensidige bevegelser eller lyder. 
Ticsene er ufrivillige, gjentatte og ikke-rytmiske. 
Det kan være muskelsammentrekninger i én muskelgruppe av gangen eller i flere samtidig. 
 
Tics kommer brått og uventet og har ingen sammenheng med situasjonen.
Egentlig er tics deler av normale bevegelser eller lyder, men de er malplassert i situasjonen de vises i. 
De er ufrivillige, men noen former for tics kan bli misforstått fordi de ser ut som om de er målrettede handlinger.

Tics karakteriseres i forhold til hvor på kroppen de vises, antall, hvor ofte de forekommer, hvor sterke de er, og hvor lenge de varer.
Noen tics kan være så markerte at de lett påkaller andres oppmerksomhet. 
Andre er milde i formen og påkaller som regel ingen reaksjoner fra omgivelsene. 
 
Noen tics vil i sterk grad påvirke fungering på skolen, i fritiden, sammen med venner og hjemme. 
Andre vil ha mindre å si for fungering, det vil si at de ikke behøver å være plagsomme.
 
Mange studier tyder på at tics i seg selv ikke gir dårligere sosial og emosjonell fungering og dårligere forhold til venner. 
Undersøkelser viser også at det er store individuelle forskjeller i hvordan tics utvikler seg, hvor markerte de blir, hvilke former de antar, hva som påvirker utviklingen, og om de blir bedre eller verre.
Fra Nesten Helg om Tics og Tourettes syndrom:

Tics – om å trene opp nye vaner:

Vil du lese mer:

NevSom

 

Norsk Tourette Forening