Publikasjoner
 • Et nytt kapittel i friluftsterapi! 25. januar , 2021

  Fernee, C. R. & Gabrielsen, L. E. (2021) Wilderness Therapy. I: N. J. Harper & W. Dobud (Red). Outdoor Therapies: An Introduction to Practices, Possibilities, and Critical Perspectives. New York: Routledge. Vi er stolt over å ...

  Les mer
 • Ungdommers opplevde utbytte etter friluftsterapi 21. januar , 2021

  Emerging stories of self: long-term outcomes of wilderness therapy in Norway Carina Fernee og Leiv Einar Gabrielsen mf. har i en artikkel utforsket ungdommers opplevde utbytte ett år etter deltakelse i friluftsterapi. Delstudien baserer seg på ...

  Les mer
 • Marte Meo videoveiledning styrker foreldre-barn 19. januar , 2021

  Finding focus in a difficult landscape: Therapists’ experiences with challenging video guidance processes for parent–infant dyads Marte Meo videoveiledning styrker foreldre-barn relasjonen ved å bruke film samspillet med barnet i foreldreveiledningen. Artikkelen formidler funn fra en ...

  Les mer
 • Engstelig ungdom drar nytte av 19. januar , 2021

  Effectiveness of Brief and Standard School-Based Cognitive-Behavioral Interventions for Adolescents With Anxiety: A Randomized Noninferiority Study I perioden 2014-2018 var ABUP med i en RCT der hovedformålet var å teste effekten av to ulike mestringskurs (en ...

  Les mer
 • Barnepleiere i institusjoner for foreldreløse 18. januar , 2021

  Kari Vik mfl. har undersøkt om barnepleiere ved hjelp av Marte Meo veiledning kan bidra til å øke emosjonell og sosial støtte til foreldreløse spedbarn ved en institusjon i Tanzania. Prosjektet ‘A spoonful of food ...

  Les mer