Selvhjelpsgruppe for de som har mistet en av sine kjære

Selvhjelpsgruppe for de som har mistet en av sine kjære

Selvhjelpsgruppe for de som har mistet en av sine kjære i ulykker eller uventet dødsfall. I Lister lager man nå ett tilbud hvor de som deler denne erfaringen kan komme sammen for å være en hjelp og skape ett nettverk for hverandre. Gruppen vil styre seg selv, men i starten vil psykolog Anne Marie Sand Bakken være tilstede på møtene.

Kommunepsykologen anbefaler at ved siden av å prate om det som er vanskelig og smertefult kan man bruke andre verktøy som formidler følelser som visuell kunst, musikk og litteratur. Lita Michelle Jakobsen som mistet sin pappa da hun var 5 år, har utformet logoen til selvhjelps gruppen. Hun har tegning som interesse og bruker dette for å slappe av i hverdagen. Lita ble utfordret av Sand Bakken til å lage en logo som kunne brukes på facebook siden til gruppen. Hun tegnet ett hjerte i et tre hvor hjertet symboliserer smerten ved tapet, men hvor nye erfaringer og grener vokser ut gjennom samtaler med andre. Å skape nye nettverk i nye livssituasjoner kan være en viktig ressurs for mange. Dette kan styrke den enkelte og man kan oppleve større grad av mestring.

Anne Marie Sand Bakken

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar