Akutt ambulant arbeid

Tett oppfølging Noen ganger er det ikke nok med et poliklinisk tilbud. Det kan være du har behov for å møtes oftere og få en tettere oppfølging. Da kan det være at du får tilbud om å treffe noen fra ambulant ...