Hvordan jobber vi i ABUP med ADHD?

Av: Elin Henriksen ABUP mottar ofte henvisninger med mistanke om ADHD. Alle henvisninger som kommer til ABUP blir vurdert i eget inntaksteam, og vurderes med bakgrunn i symptomer fastlege har beskrevet i henvisningen. I tilfeller hvor det er mistanke om ADHD ...