Voksne som mobber

Når barn mobber barn er det de voksne som er hovedansvarlige for å ta tak i å få stoppet mobbingen. Det er de som skal forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing.

Forskning viser at også voksne mobber. Voksne som mobber både i skolen og barnehage er et underkommunisert og alvorlig tema. Elevundersøkelsene fra 2016 viser at 1,8 % av elevene opplever seg mobbet av voksne på skolen den siste måneden. 431778 elever deltok i undersøkelsen, slik at 1,8 % er 7772 elever i norsk skole utsettes for mobbing av voksne. Det kan f.eks. være latterliggjøring, overse eller også overse at andre lærere krenker en elev.

I barnehager er det barn som systematisk blir stengt ute fra lek og av fellesskapet uten at de voksne ser barnet og hjelper barnet inn i lek. Barn kan også bli negativt definert av de voksne som f.eks. han el. hun er så ”vill”, ”aggressiv”, ”taus” eller ”jeg forstår aldri hva han el. hun sier” uten å gjøre et godt nok forsøk til å forstå og se bak atferden til barnet.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar